Paul Krugman Uluslararası Ticarete Katkıları

Paul Krugman
Paul Krugman

Paul Krugman Uluslarası ticaret teorisi ve iktisadi coğrafya alanlarında yaptığı çalışmalarla tanındı.

Paul Krugman’ın Uluslarası ticarete birçok katkısı bulunmuştur.

Krugman çalışmaların HO teoremine karşılık olarak gelişmiş sanayi benzer özelliklere sahip ülkeler arasında gerçekleştirdiğini göstermiştir.

Günümüzde ülkelerin benzer teknoloji , üretim maliyetleri ve benzer tercihleri olsa bile uluslararası ticaretin yapılacağını ve böylece serbest ticaretin ülkelere kazanç sağlayacağını ifade etmiş.

Bunun kaynağı , ürün farklılaştırması yapan firmaların , serbest ticaret sonrasında ölçek ekonomileri ile maliyetlerini düşürmelidir. Artan ürün çeşitliliği ve azalan maliyetler ülkelerin refahının artmasına katkı yapar.

Krugman rekabetçi piyasalarda ürün farklılaştırmasının uluslararası ticaretin devam etmesini sağladığı açıklamış.

Serbest uluslararası ticaret ile firmalar pazarlarını genişletecekler ve genişleyen pazarlar ile firmaların üretim ölçeğini artırarak maliyetlerinin düşmesini sağladığını belirtmiştir.

Ürün farklılaştırması ve ölçek ekonomi etkisi altında –> Uluslararası ticaretin ülkeler için kazançları devam ettireceğini açıklamış ve bugünün uluslararası ticaret yapısının anlaşılmasına katkı yapmıştır.

İlk önemli başarılarından birisi , Yeni Dış Ticaret Teorisi olmuştur. Bu teori ile ticaretin yalnızca karşılaştırmalı üstünlüğe dayanmayı gerektirmediğini söylemiştir.

Ayrıca 1991 yılında Yeni Ekonomik Coğrafya kavramını ilk kez kullanmıştır.

Bu kavram , üretim faktörlerinin hareketliliği ve taşıma maliyetlerinin varlığı ortaya konulur..

Yeni Ekonomik Coğrafyada artan ticari engellerin kaldırılarak avantajların eşitlendiği model benimsenir.

Belirli bölgede sektörel yoğunlaşmanın uzun vadede firma gelirlerini artıracağını söyler.

Ayrıca aynı benzer ürünleri üreten sektörlerin bir araya gelerek bir ağ oluşturmaları ile kar marjlarını yükseltebileceklerini söyler.

Firmaların düşük nüfuslu yerlerden daha geniş pazarlara yakın yerlerde bir araya gelmeleri hem ulaşım maliyetlerini düşürmeleri hem de ölçek ekonomilerine kolay ulaşmaları ile ilgilidir.

Krugman’a göre ticaretten sağlanacak faydanın nedeni ülkelerin bir alanda uzmanlaşması değil yoğun rekabet, küreselleşme ve ölçek ekonomilerinin getirdiği imkanlardır.

Paul Krugman , ölçek ekonomileri üzerine yoğunlaşmış. Büyük firmalar küçük firmalara karşı üstündür..