Uluslararası ticaret ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki

Uluslararası ticaret ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki aşağıdaki gibi özetlenebilir.

 

  • Uluslararası ticaret sermaye mallarının ithalatı ile ekonomik büyümeyi artırır
  • Teknolojiler bir ülkeden diğer ülkeye aktarılır , teknoloji transferi. Teknolojinin uluslarası dağılımını,yayılımını artırır..
  • Uluslarası ticaret rekabetçidir.
  • Ölçek ekonomileri oluşursa , uluslarası ticaret piyasa hacmi de genişler.
  • Piyasa genişlediğinde endüstrilerin ortalama maliyetleri düşler ve fiyatlar da düşer.
  • Uluslarası ticaret yatırım harcamaları için gerekli tasarruf havuzunu genişletebilir.